Circulars

En aquest espai publicarem les circulars informatives mensuals dels nostres centres. La circular és el document que recull totes aquelles activitats que s’han realitzat al llarg del mes: sortides, xerrades, projectes, tallers…

Les circulars estaran a la vostra disposició a partir de la primera setmana de cada mes.

La nostra voluntat és presentar-la en un entorn de comunicació audiovisual que la faci més atractiva, més àgil i més sostenible. Tanmateix, si desitgeu la circular impresa la podeu sol·licitar a la secretaria del centre.