Projecte educatiu

El que teniu tot seguit és una síntesi del Projecte Educatiu del nostre centre. Aquest resum us permetrà fer-vos una idea del nostre tarannà i de la nostra línia educativa.

 1. Identitat i objectius
  • Ajudar a desenvolupar, en el marc d’una educació integral, les capacitats físiques, intel·lectuals, afectives, socials i les dimensions ètica i transcendent de la persona.
  • Afavorir una educació en els valors, accentuant el de la llibertat, el sentit crític, la convivència i la solidaritat.
  • Coeducar en el respecte i la igualtat de les persones davant de la vida i del món.
  • Estimular la presència renovadora en la societat per a aconseguir que esdevingui més humana i més justa.
  • Arrelar-nos en la realitat cultural, social i humana del nostre poble i de Catalunya tot descobrint i valorant les característiques pròpies.
 2. Responsables de l’educació
  • El nostre Col·legi es constitueix en una comunitat educativa basada en la relació entre els diversos sectors que la conformen: pares, alumnes, professors.
 3. Estil educatiu i trets pedagògics
  • Intentar donar una educació personal que acompanyi a cada alumne segons les seves necessitats.
  • Atendre preferentment els alumnes que es trobin amb dificultats més grans.
  • Desenvolupar una metodologia moderna, oberta i flexible que incorpori les innovacions pedagògiques i didàctiques per tal de millorar la qualitat educativa.
  • Fomentar hàbits de treball, insistint en el treball, la constància i el sentit pràctic.
  • Projectar la nostra acció educativa més enllà de l’aula, tot obrint l’escola a l’entorn i participant en les activitats que s’organitzen a nivell de poble i de comarca.
 4. Organització i gestió
  • Considerem que la participació de tota la Comunitat Educativa constitueix una actitud essencial en el nostre model organitzatiu.