Instal·lacions

 

El Col·legi Sant Josep disposa d’aules amb pissarra digital per a tots els cursos. També disposem de:

  • Teatre/cinema
  • Laboratori
  • Aula de tecnologia
  • Aula d’ordinadors
  • Aula de música
  • Aula de llengües
  • Aula d’ús múltiple
  • Biblioteca