Consell escolar

Després de la renovació corresponent a l’any 2016, el Consell Escolar del Col·legi Sant Josep ha quedat configurat de la manera següent:

President

Maria Frigola Estragués (Directora)

Representants del Titular

Marta Montasell Bachs
Laura Fàbregas Casas
Laura de Jesús Teixeira

Representants dels pares

Josep Tornés Ferrando
Eva Duran Pascual
Esther Mataró Puigmacià
Marta Colon Bosch

Representants del professorat

Mireia Colon Bosch
Alba Masó Masferrer
Marta Bové Masmiquel
Lídia Monforte Gómez

Representants dels alumnes

Nil Solà Berga

Representant del PAS

Esther Gandia Moragas

Representant de l’Ajuntament

Susanna Vilar Bassó