Innovation Day

Aquest curs iniciem un nou projecte per fomentar la creativitat i l’aprendre a aprendre a partir dels interessos dels nostres alumnes. Aquest és el primer Innovation Day que fem i suposarà reorganitzar tota la jornada lectiva per àmbits i espais que facilitin el desenvolupament dels projectes. L’Innovation Day vol ser un dia especial, diferent, on es deixaran de fer les activitats o matèries del dia i tots els alumnes, de forma individual o en equip i de temàtica lliure, han de desenvolupar una activitat creativa i de desenvolupament personal. Aquesta activitat està pensada i dissenyada per a que els alumnes siguin creatius i pretén promoure una cultura de pensament divergent.

Els objectius principals són:

  • Fomentar la creativitat.
  • Desenvolupar una producció lliure de cada alumne en funció del seu interès.
  • Descobrir el valor de la cooperació, la interacció i la socialització entre diferents etapes.
  • Compartir uns espais, uns materials i unes vivències.
  • Potenciar l’autonomia personal dels alumnes.
  • Aprendre a aprendre.
  • I gaudir, sobretot gaudir!

Estem convençuts que la jornada serà exitosa i quedarem sorpresos amb la iniciativa dels nostres alumnes.

Esperem recollir aviat els resultats i poder-vos-los presentar!