Certificats del Trinity

Des del 2012, com a centre examinador del Trinity College London, cada curs organitzem proves escrites i orals de nivells ISE0, ISE1 i ISE2. Durant el curs 2019-2020, a causa del confinament, no vam poder fer les proves i aquest primer trimestre hem fet les proves orals.

A finals de maig farem les proves escrites del curs 2019-2020 i de l’actual i també proposarem la convocatòria de noves proves orals. Les dates previstes són el 22 de maig per la prova escrita i la setmana del 24 al 28 de maig la prova oral.

Ben aviat us facilitarem la informació detallada.

Enhorabona a tothom!