Aquest és l’espai dedicat a la lectura, l’escriptura i a totes aquelles activitats que hi estan relacionades