Instal·lacions

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.
  • Aules per a cada curs i nivell – Aules de desdoblament
  • Aules d’informàtica – Aula de música
  • Biblioteca escolar
  • Aula Taller – Laboratori
  • Sala Polivalent
  • Zona d’esbarjo i pista poliesportiva
  • Menjador escolar amb cuina pròpia