Informacions COVID19

  • DECLARACIÓ RESPONSABLE: Totes les famílies han d’omplir i signar una declaració responsable per cadascun dels seus fills i filles i lliurar-la a l’escola abans de l’inici de curs.

______________________________________________________________________________________

PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA – Curs 2020/2021

______________________________________________________________________________________