Socialització de llibres

Des de fa molts anys, l’escola porta a terme el projecte de socialització dels llibres de text i els materials didàctics complementaris.

El projecte el podem concretar en tres objectius:

1.    Multiplicar els recursos disponibles
El primer objectiu es refereix a la finalitat inicial d’aconseguir més disponibilitat de recursos per a tot l’alumnat i d’una forma equitativa, que no depengui de la situació socioeconòmica de la seva família. La socialització dels llibres ens permet rebaixar la càrrega econòmica que suporten les famílies per adquirir-los i disposar de més recursos.

2.    Aconseguir un ús curós dels materials
La cura de les persones i també dels materials, especialment els d’ús diari, és un aspecte clau en la preparació per a la vida dins l’educació que hem de donar al nostre alumnat.
La socialització dels llibres ens permet introduir en l’educació dels nens els valors de la responsabilitat davant de materials compartits.

3.    Estendre la utilitat i minimitzar desaprofitaments
La sostenibilitat és un lema clau en qualsevol àmbit. En aquest aspecte cal treballar amb l’alumnat l’aprofitament màxim de cada recurs i generar el mínim de residus: Reduir, reutilitzar i reciclar són les tres R que cal tenir presents.