PREINSCRIPCIÓ 2021-22

El dilluns 15 de març comença el plaç per realitzar el procés de preinscripció per als estudis de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) pel proper curs 2021-2022. El plaç finalitzarà el 24 de Març

Tot el procés s’haurà de tramitar a través de la web que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha preparat.

Un cop acabat el període de reclamacions, trobareu el llistat d’alumnes preinscrits a la pàgina de barems.

Si necessiteu ajuda per realitzar la preinscripció, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

A demés, aquí teniu un resum del calendari del procés i de les puntuacions de cada criteri de preinscripció.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

 • Publicació de l’oferta de places del centre: 11 de març.
 • Presentació de sol·licituds: del dilluns 15 de març al divendres 24 de març de forma telemàtica.
 • Presentació de documentació: fins al 26 de març.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d’abril.
 • Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d’abril.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d’abril.
 • Sorteig del número de desempat: 5 de maig, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 7 de maig.
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 26 al 28 de maig.
 • Oferta final de places escolars: 4 de juny.
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juny.
 • Matriculació: del 14 al 18 de juny.

Documentació acreditativa

Aquest curs tot el procés de preinscripció es realitzarà electrònicament, des d’ordinador, tauleta o mòbil.

La documentació s’ha d’adjuntar, a la sol·licitud, fotografiada o escanejada per les dues cares. Cal que estiguin disponibles en el dispositiu que s’utilitzarà per fer la preinscripció (ordinador, tauleta o mòbil) abans d’iniciar la preinscripció.

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Criteris de prioritat i puntuacions:

Els criteris generals de prioritat per a aquest procés són:

  • Per germans escolaritzats al centre o el pare, mare, tutor legal que hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili dins l’àrea d’influència del centre (Premià de Mar): 30 punts.
    • Documentació: Es consultaran electrònicament les dades del padró per obtenir l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
   • Lloc de treball de la mare/pare/tutor dins l’àrea d’influència del centre (Premià de Mar): 20 punts.
    • Documentació: En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.
  • Si el pare, mare o tutor legal són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
    • Documentació: Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare, mare, germà o germana: 10 punts.
    • Documentació: es consultaran electrònicament les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només si no es pot obtenir la informació, o la certificació és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol que correspongui.
  • En cas d’empat es prioritzaran les famílies nombroses o monoparental
    • Documentació: es consultaran electrònicament les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només si no es pot obtenir la informació, o és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol que correspongui.

Tot el procés s’ha de realitzar a través de la web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>