Els motors tèrmics són màquines que transformen l'energia tèrmica en energia mecànica, amb les quals fem diferents aplicacions, per bàsicament, moure altres màquines o mecanismes.

Assignatura: Tecnologia
Curs:
3r ESO
Autor: Juan Carlos Sánchez Fdez.