CONVOCATÒRIA PROVÉS ACCÉS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ CURS 2019 / 2020.

NOVES DATES!!!

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/calendari/


CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR CURS 2019 / 2020.

NOVES DATES!!!

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/calendari/