Llengua anglesa

Al CFA Sant Cugat oferim classes dels diversos nivells:

  • Anglès A1: nivell elemental per a alumnes que no tenen cap coneixement de la llengua.
  • Anglès A2.1: parteix d’uns coneixements mínims per poder arribar a un ús funcional de la llengua en situacions quotidianes  i desenvolupar les quatre habilitats bàsiques: llegir, escriure, comprendre i parlar.
  • Anglès A2.2: en acabar el curs l’alumnat ha de comprendre, usar expressions i poder escriure sobre les seves experiències i aspectes del seu entorn. En acabar i aprovar aquest nivell l’alumnat pot accedir al segon curs de l’escola oficial d’idiomes directament o al tercer curs si superen una prova d’accés.

Horaris del curs 2020-2021

Anglès 1 Dimarts i divendres de 11:00 a 12:30 Dilluns i dimecres de 15:30 a 17:00
Anglès 2 Dimarts i dijous de 11:00 a 13:00 Dimarts i dijous de 17:00 a 19:00
Anglès 3 Dimarts i dijous de 11:00 a 13:00 Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00