Alumnat a la llista d’espera

A partir del 10 de setembre l’escola es posarà en contacte telefònic o correu, a mesura que vagin quedant places lliures.

Et podem trucar des del 10 de setembre i al llarg del curs, per ordre de llista d’espera. És a dir, que les persones que esteu a la llista d’espera podrieu matricular-vos al setembre, si han quedat vacants, o en qualsevol moment del curs, si hi ha molta llista d’espera del vostre ensenyament.