Available courses

Espai virtual del curs COMPETIC 3 distància - C8

Espai virtual del curs COMPETIC 3 tarda A

Espai virtual del curs COMPETIC 3 distància - C8

Mòdul Anglès 3

Mòdul comú de GES 1.
Espai virtual del mòdul del GES Medi ambient i canvi climàtic

Espai virtual del curs COMPETIC 3 tarda A

Espai virtual del curs COMPETIC 3 distància - C8

Espai virtual del curs COMPETIC 3 tarda A

.

Espai virtual del curs COMPETIC 3 B

Espai de relació dels membres del Consell de Centre

Curs de suport dels ensenyaments de llengua francesa 2

Curs de suport dels ensenyaments de llengua francesa 1

Avaluació inicial de diversos ensenyaments del CFA Palau de Mar

Les persones participants en aquest curs construiran propostes d'activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen, orientant-se cap el model anomenat Flipped Classroom (Classe inversa o Classe Capgirada)

English language 2