Informàtica

MATRÍCULA CURS 2021-2022

SESSIÓ INFORMATIVA

És imprescindible que, abans de formalitzar la preinscripció, s’assisteixi a una sessió informativa i es faci una prova de nivell. Cal tenir en compte que la durada de la sessió informativa i la prova de nivell serà d’una hora i mitja, aproximadament. Cal dur un bolígraf.

Calendari de les sessions:

14 de juny

  • matí: a les 10 en punt
  • tarda: a les 5 en punt

 

PREINSCRIPCIÓ

Cal dur un bolígraf.

21 de juny

  • grups matí: a les 10 en punt
  • grups tarda: a les 5 en punt

 

DOCUMENTS PER PREINSCRIURE’S

  • DNI o Passaport (original i fotocòpia)
  • Llibre de Família i DNI o passaport del tutor (només alumnat menor d’edat, original i fotocòpia)

 

6 de juliol: Publicació de la llista provisional de sol·licituds

7 de juliol: Sorteig públic al Departament d’Ensenyament

6 al 12 de juliol: Termini per presentar reclamacions

13 de juliol: Publicació de la llista definitiva de sol·licituds ordenades per barem i sorteig

15 de juliol: Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i la llista d’espera

 

MATRÍCULA

Preinscripcions admeses

6 de setembre

  • grups matí: a les 10 en punt
  • grups tarda: a les 5 en punt

 

Preinscripcions no admeses i llista d’espera

Atès que sempre hi ha preinscrits no admesos o que no han formalitzat la matrícula en el termini establert, el dia 13 de setembre a les 10 del matí (grups matí) i a les 5 de la tarda (grups de tarda) es convoquen tots els preinscrits no admesos per tal de cobrir les vacants, seguint l’ordre establert a la llista d’espera.

En cas de quedar vacants un cop dut a terme aquest procediment, es convocaran més preinscrits fora de termini.

 

DOCUMENTS PER MATRICULAR-SE

  • Dues fotos mida carnet
  • Resguard de  pagament  de  la quota de material