Graduat en ESO

MATRÍCULA 2n trimestre

Per tal de matricular-se cal venir un d’aquests dos dies:

  • dilluns 15 de novembre a les 5 de la tarda
  • divendres 19 de novembre a les 11 del matí

La persona que t’atengui t’informarà de tot el procediment i et matricularà.

DOCUMENTS PER MATRICULAR-SE

  • DNI o Passaport (original i fotocòpia)
  • Llibre d’escolaritat o certificat de notes
  • Llibre de Família i DNI o passaport del tutor (només alumnat menor d’edat, original i fotocòpia)
  • Dues fotos mida carnet