GRADUAT EN ESO A DISTÀNCIA (IOC). MATRÍCULA

Els estudis de Graduat en ESO permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol corresponent. Ara, a través del nostre centre, es pot cursar també a distància, ja que som centre de suport de l’IOC per a l’obtenció del Graduat en ESO.

MATRÍCULA ALUMNAT NOU   

TRIMESTRE PRIMAVERA 2020   

dia 10 de febrer: a les 10 del matí 

dia 11 de febrer: a les 7 de la tarda

dia 12 de febrer: a les 10 del matí

dia 13 de febrer: a les 7 de la tarda

Cal portar DNI o passaport (original i fotocòpia) i expedient acadèmic