Preparació prova d’accés a Grau Mitjà

La prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà permet accedir a un cicle formatiu de grau mitjà sense necessitat de tenir la titulació acadèmica necessària.

Per poder fer aquesta prova cal tenir una edat mínima de 17 anys durant l’any en què es realitza la prova.

El curs 2018-2019, el nostre centre oferta un curs d’accés a CFGM, PREPARACIÓ PROVES en horari de matí (entre les 9h i les 13h aproximadament).

En total són 12 hores lectives setmanals.

En aquest curs oferim 1 torn al matí.

MES INFORMACIÓ

INFORMACIÓ PROVES

INSCRIPCIÓ