Anglès

El curs 2019-2020 oferimen un curs d’Anglès inicial (nivell A1), adreçat a persones que volen aprendre la llengua anglesa i tenen poc o cap coneixement previ.

La previsió és oferir nivells més avançats en els propers cursos, de manera que es pugui arribar a assolir el nivell A2.