Novetat propera convocatòria d’Accés al Grau Superior–Bases convocatòria

Hi ha una novetat important pels que teniu un Grau Mitjà acabat:  si voleu accedir a un Grau Superior,  fent el curs  d’Accés al Grau Superior al nostre centre podeu entrar en el Grau Superior directament SENSE FER LA PROVA D’ACCÉS, no importa de quina familia formativa.  Amb la superació del nostre curs entraràs DIRECTAMENT  al cicle de Grau Superior  amb més prioritat. Vine i t’informem!

 

BASES CONVOCATÒRIA PROVA ACCÉS I INSCRIPCIÓ  

GRAU MITJÀ (CALENDARI)

Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018

Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)

Presentació de la documentació al centre: del 9 al 17 d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 19 d’abril de 2018

Presentació de la documentació complementària al centre: del 20 al 24 d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 26 d’abril de 2018

Prova: 9 de maig de 2018

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

Qualificacions provisionals: a partir del 18 de maig de 2018

Termini per presentar reclamacions al centre: del 22 al 24 de maig de 2018 (en horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 28 de maig de 2018

 

GRAU SUPERIOR (CALENDARI)

Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018

Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)

Presentació de la documentació al centre: del 9 al 17 d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)

Descàrrega de documents per portar documentació als centres: Currículum i entrega documentació

Grau superior

L’aspirant presenta el currículum d’acord amb el model disponible a la pàgina web del Departament d’Ensenyament, juntament amb els documents justificatius. Es valora i puntua numèricament amb 2 decimals (S’arrodoneix a la mateixa centèsima, per defecte fins a 4 mil·lèsimes, i per excés a partir de 5 mil·lèsimes a la centèsima superior), amb un màxim d’1 punt, d’acord amb els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,90 punts):

a.1) 0,60 punts pel títol de tècnic/a auxiliar, oficialia o formació equivalent.

Document justificatiu: fotocòpia del títol o resguard de sol·licitud del títol.

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d’altres formacions professionalitzadores (màxim 0,60 punts).

Document justificatiu: certificat dels estudis realitzats, en què consti el contingut de la formació i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,90 punts):

b.1) Per experiència professional: 0,005 punts per cada dia treballat a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

Document justificatiu: un d’aquests documents: 1) informe de vida laboral (expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral), on consti el període d’alta; o 2) certificat de l’administració corresponent o full de serveis; o 3) certificat de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua realitzada a l’empresa.

b.2) Per experiència esportiva en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades: 0,005 punts per l’equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com les competicions, la preparació o la planificació.

Document justificatiu: certificat en què consti el número d’identificació fiscal de l’entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions: 0,005 punts per l’equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com la formació prèvia.

Document justificatiu: certificat en què consti el número d’identificació fiscal de l’entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 23 d’abril de 2018

Presentació de la documentació complementària al centre: del 24 al 26 d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2018

Prova

Part comuna: 16 de maig de 2018

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques

Part específica: 17 de maig de 2018

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Matèries específiques triades

Qualificacions provisionals: a partir del 29 de maig de 2018

Termini per presentar reclamacions al centre: del 30 de maig a l’1 de juny de 2018 (en horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 5 de juny de 2018

 

 

1 comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>