ALUMNAT

Guia de l’alumnat 2019-20

Presentació utilitzada l’inici de curs

Formulari de suggeriments en aquest enllaç o fes servir la bústia que trobaràs al centre.

Full oficial de queixes i suggeriments (s’ha d’imprimir i entregar a secretaria)

 

Enllaços a les diferents aplicacions:

Enllaços per mantenir el contacte amb el grup i el tutor: 

Altres aplicacions: