Normes i funcionament del centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

El Projecte educatiu de Centre (PEC) és un document que recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

Enllaç al PEC: Projecte-Educatiu-de-Centre_v3

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és un document necessari que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin, d’acord amb la normativa vigent, però de manera autònoma, aspectes relacionats amb l’ús de les llengües que s’imparteixen als centres i al tractament curricular que se’ls hi dóna.

Enllaç al PLC: Projecte_linguistic

PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA AL SETEMBRE 2020

Enllaç: PLA-DORGANITZACIÓ-OBERTURA-SETEMBRE-20-21

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Enllaç: Normes-dorganitzacio-i-funcionament-del-centre_v4_2019

NORMATIVA PROVES D’ACCÉS A CFGS

Enllaç: Normativa-CFGS

NORMATIVA GES

Enllaç: Normativa-GES

CARTA DE COMPROMÍS

Enllaç: cartes-compromis-GES-i-CFGS