Preinscripció 2021-2022 oberta fins al dia 29

MOLT IMPORTANT :

 

 • Aquesta preinscripció és per a les persones que no estan matriculades actualment al CFA Joan Carles, o per a les que sí que estan matriculades però volen canviar o afegir algun ensenyament (per exemple si el curs 2021-2020 vau fer Francès i el 2021-2022 voleu fer Competic).

 

 • Només podeu fer una única sol·licitud de preinscripció per a tots els centres d’adults del Departament d’Educació. Si voleu podreu afegir més d’un centre, o més d’un ensenyament o nivell o torn a la mateixa sol·licitud. La sol·licitud l’heu de fer al centre que trieu en primera opció i afegir-hi les altres opcions, si en teniu, durant el procediment.

 

 

 • Us podeu preinscriure de forma totalment telemàtica seguint els passos descrits a l’apartat següent, però si creieu que necessiteu atenció personalitzada per a fer la preinscripció, podeu demanar cita prèvia per a que us atenguem de forma presencial durant el termini (fins al dia 29 de juny).

 

QUÈ HE DE FER PER PREINSCRIURE’M TELEMÀTICAMENT?

 

Si actualment no esteu matriculats, o si voleu fer la preinscripció per uns ensenyaments diferents als que esteu matriculats, heu de:

 

1.- Tenir ben clar a quin ensenyament i torn voleu fer la preinscripció en primera opció. En cas de dubte podeu consultar la nostra oferta formativa.

 

2.- Escanejar o fotografiar un document identificatiu (DNI, NIE o Passaport) per les dues cares. Es podrà enviar més d’una fotografia per document.

 

3.- En el cas de menors d’edat, també caldrà aportar la documentació següent, escanejada o fotografiada:

 

    • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
    • El DNI de la persona tutora sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 

així com la documentació acreditativa de les circumstàncies excepcionals en les que es trobin:

 

    • Menors amb contracte laboral: el document que acrediti la seva afiliació a la Seguretat Social.
    • Menors en procés d’obtenció d’un permís de treball: la documentació acreditativa corresponent.
    • Menors esportistes d’alt rendiment que comparteixen ensenyaments: el certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l’Esport.
    • Menors que han cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI): el certificat en què consti que l’han cursat.
    • Menors que participen al programa “Joves per l’ocupació”: el document acreditatiu expedit per l’entitat on han desenvolupat el programa.
    • Autorització del Director dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Educació, previ informe de la Inspecció d’Educació.

 

4.- En el cas que tingueu un certificat d’estudis previs que acrediti que us podeu preinscriure en un nivell  diferent a l’inicial l’haureu d’escanejar o fotografiar i adjuntar-lo durant el procediment de preinscripció.

 

5.- Si us voleu preinscriure a Competic, Anglès o Francès i no teniu cap certificat d’estudis previs, heu de fer una prova per saber a quin nivell us podeu preinscriure:

 

 

6.- Un cop tingueu tota la informació i les fotografies preparades, ompliu el formulari de preinscripció.