Pla d’organització pel curs 2021-2022

Us presentem el Pla d’organització de centre pel curs 2021-2022 del CFA Joan Carles. Aquest pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, tot buscant l’equilibri entre la protecció de la salut, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de totes les persones a una educació de qualitat. Les mesures que s’hi descriuen es podrien veure alterades o modificades segons les normes i decisions adoptades pel Govern, amb caràcter general o territorial, a partir de criteris tècnics i/o sanitaris.

Com que per les característiques i l’organització dels ensenyaments que impartim els nostres grups no poden ser considerats “grups bombolla”, des del CFA Joan Carles seguirem establint entre altres mesures la reorganització dels grups-classe i el repartiment d’aquests grups en subgrups més petits, ja que les necessitats de distanciament faran que s’hagi de reduir a la meitat el nombre de persones que poden fer classe en una aula respecte de la ràtio en condicions normals. Des del CFA Joan Carles garantirem aquesta disminució, tot i que això impliqui una reducció en el nombre d’hores presencials que rebrà cada alumne i que seran complementades amb un reforç i acompanyament telemàtic en aquells casos en que això sigui factible i raonable.

Aquesta reorganització dels grups i la conseqüent divisió en subgrups serà revisada, i revocada si s’escau, al finalitzar el primer trimestre del curs 2021-2022 en funció de l’evolució del control de la de la pandèmia, el desenvolupament del pla de vacunació i l’assoliment de la immunitat de grup, i sempre segons les instruccions i l’acompanyament de les autoritats sanitàries i educatives.