I ara què? Calendari de seguiment de la vostra #preinscripció

Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció als centres de formació de persones adultes, es posa en marxa el sistema d’assignació de places. El calendari d’aquest procediment és el següent:

  • 6 de juliol: llistes provisionals de sol·licituds. Cada centre publicarà les llistes anonimitzades de totes les sol·licituds rebudes. Atenció: la publicació de les llistes tindrà lloc a partir de les 14h però està prevista una aturada de manteniment en el servidor on s’allotja la nostra web de 15h a 21h ;
  • del 6 al 12 de juliol: presentació de reclamacions. Si la vostra sol·licitud no apareix a les llistes o té alguna errada podreu presentar reclamacions adjuntant tota la documentació corresponent.
  • 7 de juliol: sorteig del número de desempat.  El nombre de places vacants a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera al de places vacants en algun ensenyament, nivell i torn concrets, caldrà aplicar un sistema de desempat. Per fer-ho, s’obtindrà un número per sorteig a partir del qual s’ordenaran totes les peticions tenint en compte el número de desempat que s’assigna a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11h als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).
  • 13 de juliol: llistes definitives de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions. Un cop resoltes les reclamacions presentades, cada centre farà públiques les noves llistes de sol·licituds. Atenció: la publicació de les llistes tindrà lloc a partir de les 15h però està prevista una aturada de manteniment en el servidor on s’allotja la nostra web de 17h a 20h ;
  • 15 de juliol: llistes d’admesos i llistes d’espera. Finalment es faran públiques les llistes d’admesos i les respectives llistes d’espera de cada ensenyament, nivell i torn.