Hola,


Aquest curs està destinat a l'alumnat que està cursant el curs de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.


Joan

Llengua castellana 2. Activitats extres per a l'alumnat que ho sol·licita.

Curs de treball d'escriure diferents textos per tal de millorar-ne la redacció de l'alumnat

Mòdul quadrimestal de GES1 en el qual treballarem diferents aspectes de la geografia, economia i societat catalana.