PROVES D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR

Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia

  • Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020
  • Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020
  • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

Prova

  • Part comuna: 29 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
  • Part específica: 30 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
  • Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020
  • Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020
  • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

Més informació…