Secretaria

Horari d’atenció al públic

Matins Dilluns, dimecres i divendres de 11:00 a 12:00🕛

Dimarts i dijous de 13:00 a 14:00🕑

Tardes

Vespres

Dilluns de 16.00 a 17.00h

Dijous de 19.00 a 20.00h

Telèfon

secretaria: 93 371 98 99

consergeria: 93 371 12 72