Projecte eTwinning

eTwinning és la comunitat de centres escolars d’ Europa.

Aquesta comunitat ens ofereix una plataforma  per poder-nos comunicar i desenvolupar projectes conjuntament amb altres països europeus.

Des de l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera, ens hem sentit atrets i hem volgut formar part d’una experiència.

El nostre objectiu  principal ha estat el de poder comunicar-nos a través d’intercanvi d’informació. Hem volgut saber  com funcionen altres  centres europeus d’adults i els sentiments que compartim com a estudiants.

PROJECTE GRUNDTVIG

1. Què vol dir Grundvig? Nikolaj Frederik Severin Grundtvig  (1783-1872), va ser mestre, escriptor, poeta, filòsof, historiador, pastor i polític danès. Considerat pare de les Universitats Populars i ensenyament per a adults. És als països nòrdics on la consciència dels ensenyaments adreçats a persones adultes està més arrelada.

2. El curs de formació del programa Grundtvig (educació de persones adultes) ha estat autoritzat a les professores María Pulido i Montserrat Buitrago.

3. Lloc de realització: Borgarnes (Islàndia).

4. Temàtica: “Formació envers la sensibilització de l’ensenyament de l’anglès dins la diversitat de l’alumnat”

5. Objectiu: Formar associacions amb altres escoles d’arreu d’Europa per compartir i intercanviar experiències.

Des dels ensenyaments de llengües estrangeres l’escola participa en el programa PAP (Programa d’Aprenentatge Permanent). Aquest programa suposa la formació contínua del personal que treballa en centres d’educació per persones adultes.

Ens hem inscrit en Twinning (comunitat d’escoles en Europa) per tal de poder associar-nos amb escoles de diferents països europeus.  El fet de formar part d’una associació d’aquest tipus vol dir estar disposat a treballar  amb professorat i alumnat d’almenys tres països diferents al nostre compartint temes d’interès comú. Aquesta associació ens permetrà millorar els resultats d’aprenentatge  amb intercanvi d’experiències, pràctiques i mètodes d’ensenyament.

En aquests moments debatem les àrees temàtiques suggerides:

1.- Ciutadania activa.
2.- Idiomes.
3.- Diàleg intercultural.
4.- Història europea.
5.- Integració i societat.
6.- Competències bàsiques.
7.- Alfabetització i aritmètica elemental.
8.- Educació de gent gran.
9.- Diàleg intergeneracional.
10.- Temes  mediambientals.

http://www.etwinning.net