Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

 • El Graduat en Educació Secundària (GES) és una titulació oficial que des del curs 2002-2003 la Generalitat de Catalunya autoritza al CFA Eugeni d’Ors que ofereix el programa el qual permetrà a una persona adulta obtenir la titulació amb un procés d’avaluació contínua.La titulació del GES permet perparar-se a estudis de grau mitjà i batxillerat.

  ESTRUCTURA

  El GES s’organitza de forma modular en tres àmbits repartits en dos nivells o cursos.

  Els mòduls són de dos tipus: comuns i opcionals.

  Per a obtenir la titulació s’ha de cursar un total de 34 mòduls o, si escau, convalidar o acreditar.

  Els mòduls i el seu contingut es distribueixen de la següent manera:

  • Àmbit de la comunicació: 12 mòduls comuns que inclouen les següents matèries: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera.
  • Àmbit científic tecnològic: 10 mòduls comuns que inclouen les següents matèries: matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologies.
  • Àmbit social: 6 mòduls comuns que inclouen: ciències socials, geografia i història i educació per a la ciutadania.
  • Mòduls opcionals: 6 mòduls.

DURADA DEL CURS

 • En cada nivell o curs s’imparteixen 17 mòduls. A cada trimestre li corresponen cinc o sis mòduls, els quals, un cop aprovats ja ho estan per sempre.
  Cada trimestre, per tant, s’inicia un grup de mòduls nous. És per això que cada trimestre obrim matrícula a nou alumnat.

El temps que es necessita per a aconseguir la titulació depèn del nombre de mòduls que s’han de cursar.
A cadascuna de les persones que accedeixen al GES se’ls efectuarà una avaluació inicial que constarà de: l’expedient acadèmic, les proves inicials i l’entrevista personal.

HORARI MARC: Matí 9.30-13.30

HORARIS