Oferta formativa curs 2020-2021

Oferta formativa curs 2020-2021:

Ensenyament Torn Duració Equivalència
Llengua castellana Castellà 1 M/T   M (anual)

T(quadrimestral)

A1
Castellà 2  T    quadrimestral A2
Castellà 3  M   quadrimestral B1
Llengua catalana Català 1 M quadrimestral A1
Català 2 M quadrimestral A2
Llengua anglesa Anglès 1 T anual A1
Anglès 2 T anual A2.1
Anglès 3 T anual A2.2
Informàtica COMPETIC 1 M/T anual ACTIC bàsic
COMPETIC 2 M/T anual ACTIC mitjà
COMPETIC 3 T anual ACTC avançat
Formació Instrumental FI 2 M anual —-
FI 3 T anual Certificat
Secundària GESO 1 M anual —-
GESO 2 M/T anual ESO
PPAGS Matèries comunes al centre T anual
Matèries específiques al IOC