Oferta formativa

  • Llengües
   • Català 1 i 2
   • Castellà 1,2 i 3
   • Anglès 1,2 i 3
  • Formació Instrumental: nivells 1,2 i 3.
  • Secundària: GES 1 i GES 2
  • COMPETIC: nivells Inicial, 1, 2 i 3
  • Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior.