Erasmus+

erasmus_logo_transparent_very_small

ENTRA A LA WEB DELS PROJECTES AQUÍ

Projecte: Competències digitals: el nou repte de l’educació d’adults. 2017-2019

Es tracta un projecte Erasmus KA1 amb el títol: Digital skills: the new challenge of Adults Education (Competència Digital: el nou repte a l’Educació d’Adults).  Aquest projecte té com a objectiu principal millorar la competència digital dels nostres alumnes per tal que puguin fer servir la tecnologia tant dins com fora de l’aula. Per això al nostre projecte Erasmus hem proposat, per una banda, visitar centres educatius a països europeus on s’han implementat satisfactòriament metodologies innovadores,  i per una altra banda, que el professorat directament implicat en el projecte realitzi cursos de formació en un àmbit rellevant per al nostre projecte.

Les mobilitats realitzades són les següents

  • ICT for Teaching
  • English for Teachers: A2, B1
  • Talking to people: Inquiry-based & Cooperative Methodology
  • Benchmarking Fintlàndia i Eslovènia.

Aquestes mobilitats constitueixen la primera fase del nostre projecte Erasmus que té en total dos anys de duració. Aquest projecte ha servit per cohesionar, consolidar i motivar al nostre professorat i ha millorat la seva pràctica docent. Mitjançant aquesta Erasmus hem pogut aplicar a les nostres aules pràctiques innovadores i col·laboratives a nivell europeu.

Plataforma de resultados

Projecte: Millora de la Gestió i metodologia del centre. 2018-2020

Amb aquest projecte es vol incidir en la  millora de la gestió tant en referència a la gestió del centre com a la metodologia emprada en les aules.

Mobilitats:

  1. School Development & Quality Evalutation & Enhancement 

2. E- assessment

3. Coaching strategies for Schools

4. Integrated curriculum

5. 21th Century Thinking Skills

6. English for teachers.

7.- The 4Cs: creativity, critical thinking, communication and collaboration in schools

8.- Classroom management

Presentació de la nostra escola als companys Eramus de Romania, Grècia, Turquia i Holanda: clica aquí

Plataforma de resultats

Projecte: La formació al llarg de la vida com a eina per a la inclusió i la ciutadania activa” 2020-2022