Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés de grau superior

Terminis

Des de 13.03.2018 fins al  22.03.2018 

La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer per Internet. Abans de començar la inscripció cal tenir en compte les instruccions següents:

 1. L’aplicació informàtica  no permet passar de pantalla si hi ha camps obligatoris buits o errors de format o si s’incompleix algun dels requisits obligatoris.
  Cal posar les assignatures específiques sempre, encara que estigueu exempts!!!
 2. El DNI, NIE o passaport i la data de naixement han de ser de la persona que s’inscriu.
 3. L’adreça de correu electrònic ha de ser operativa i estar a l’abast de l’aspirant.
 4. Després d’emplenar i enviar la sol·licitud d’inscripció s’obre una finestra que dóna accés als documents següents:
  – resguard d’inscripció amb el número de la sol·licitud (necessari per fer les consultes del procés)
  – carta de pagament per poder abonar l’import de la taxa (si escau)
  Aquests documents també s’envien per correu electrònic a l’adreça indicada a l’aplicació d’inscripció i també es poden imprimir posteriorment des d’aquesta mateixa pàgina; per fer-ho, es necessita el número del document identificador amb què s’ha fet la inscripció i el número de la sol·licitud.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/