Tens experiencia en Instal·lacions elèctriques i automàtiques?

S’adreça als diferents instal·ladors en el camp de les instal·lacions de telecomunicacions, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i solars fotovoltaiques. L’acreditació permet l’obtenció de part d’un títol oficial o d’un certificat de professionalitat que en alguns casos és el requisit per exercir determinades professions regulades.

 

Famílies professionals: Electricitat i electrònica

Cicle formatiu Codi QP Qualificació professional Codi certificat Certificat de professionalitat Places
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (grau mitjà) EE_2-043_2 Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis ELES0108 Muntatge i Manteniment d’Infraestructures de Telecomunicació en Edificis 240
 EE_2-257_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió ELEE0109 Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió
EA_2-261_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques ENAE0108 Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Solars Fotovoltàiques

Informació i matrícula