Tens experiencia en Atenció a Persones en Situació de Dependència?

Qualificació professional 2018-2019. Projecte pilot per facilitar l’obtenció del títol de grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència

Per incentivar la qualificació professional dels treballadors i treballadores que han acreditat unitats de competència en procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals en l’àmbit de la dependència i de la teleassistència, es du a terme un projecte pilot de formació complementària, en centres que depenen del Departament d’Ensenyament, amb la finalitat de facilitar la superació dels mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Amb relació al funcionament, els alumnes es matriculen en un institut i cursen la formació complementària a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), alhora que reben un suport específic amb tutories periòdiques, presencials i obligatòries en l’institut on s’han matriculat.

Els alumnes han de tenir accés a un ordinador per seguir el curs i les activitats que es duguin a terme en línia.

La formació està prevista que s’iniciï el febrer de 2019 i finalitzi el juny de 2019.

Matrícula i normativa

Dependència i teleassistència

Atenció a persones dependents en l’àmbit sociosanitari, en el seu domicili o mitjançant teleassistència, per mantenir i millorar-ne la l’autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

 

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Cicle formatiu Codi QP Qualificació professional Codi certificat Certificat de professionalitat Places
Atenció a Persones en Situació de Dependència (grau mitjà) SC_2-089_2 Atenció sociosanitària a persones en el domicili SSCS0108 Atenció Sociosanitària a Persones al Domicili 341
SC_2-320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SSCS0208 Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials
SC_2-443_2 Gestió de trucades de teleassistència SSCG0111 Gestió de Trucades de Teleassistència