Com puc acreditar la meva experiencia laboral?

Que permet l’acreditació de les competències?

Has adquirit habilitats professionals a través de la teva experiència laboral o de cursos no formals, però no tens una acreditació oficial que les certifiqui?

L’acreditació de competències et permetrà obtenir una certificació que et pot servir per obtenir un certificat de professionalitat i/o un títol de formació professional (FP).

Es tracta d’un procediment convocat pel Departament d’Ensenyament i l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP), que es realitza en tres fasesassessorament, avaluació i acreditació de la competència.

Abans d’iniciar aquest tràmit, és molt recomanable que t’apropis als Punts d’informació i orientació especialitzats.

Tècnics/ques habilitats/ades t’explicaran amb tot detall els requisits que has de complir, l’obertura de convocatòries segons l’àmbit professional que t’interessa, la documentació que hauràs de presentar als registres dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona

Quins són els requisits per participar en l’Acredita’t?

Per participar en l’acreditació, les persones candidates han de complir els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  – Certificat de registre de ciutadania comunitària
  – Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea
  – Autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.
 • Tenir 18 anys complerts (per a unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell I, i els 20 per als nivells II i III) en el moment de realitzar la inscripció.
 • Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació relacionada amb les competències professionals dels àmbits de qualificació que es volen acreditar.

En cas d’unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell I es requereixen, en els últims 10 anys:

 • 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total (equivalen a 150 dies de cotització).
 • Almenys 200 hores de formació.

En cas d’unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell II i III, cal tenir en els últims 10 anys:

 • 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total (equivalen a 250 dies de cotització).
 • Almenys 300 hores de formació.

[Actualització | Juliol 2018]

Aquest contingut ha estat elaborat pel Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ). No dubtis en contactar-los si tens dubtes o suggeriments de millora.

On em poden orientar?

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS – ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA  
  Adreça:     camí Antic de Vic, 10  
  CP – Població:     08520 Franqueses del Vallès, Les (Barcelona)  
  Telèfon:     938 443 040  
  E-mail:     dinamitzacio@lesfranqueses.cat  
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS- EQUIPAMENT JUVENIL- EL GRA  
  Adreça:     pl. Església, 8  
  CP – Població:     08401 Granollers (Barcelona)  
  Telèfon:     938 426 684  
  E-mail:     gra@grajove.cat