Available courses


                                                                                                                                                                 

Practica activitats de:

 • LECTOESCRIPTURA
 • LÒGICO-MATEMÀTICA

 Tema 8  Sistema mètric decimal 

Conèixer els principals elements dels polígons i calcular la seva àrea i el perímetre.

Curs de MATEMÀTIQUES 4 de nivell GES 2

Moodle para los cursos de Castellano 1. Actividades interactivas, fichas, explicaciones..., todo lo que necesitemos para aprender castellano más y mejor.

Competències Bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Nivell 1.

Durada: 1 quatrimestre a raó de 8h setmanals presencials.

Competències (enumerades, no s'estudiaran en aquest ordre):

 • C1 (Cultura, participació i civisme digital)
 • C5 (Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment)
 • C6 (Tractament de la informació numèrica)

Durada: 1 quatrimestre a raó de 8h setmanals presencials.

Competències (enumerades, no s'estudiaran en aquest ordre):

 • C2 (Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del  sistema operatiu)
 • C3 (Navegació, cerca i comunicació en el món digital)
 • C4 (Tractament de la informació escrita)

Competències Bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Nivell 1.

Durada: 1 quadrimestre a raó de 8h setmanals presencials.

Competències (enumerades, no s'estudiaran en aquest ordre):

 • C1 (Cultura, participació i civisme digital)
 • C5 (Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment)
 • C6 (Tractament de la informació numèrica)

Competències Bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Nivell 2.

Durada: Un quadrimestre a raó de 8h setmanals presencials ( Dilluns, dimarts, dimecres i dijous)

Competències:

 • C1 (Cultura, participació i civisme digital)
 • C2 (Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu)
 • C3 (Navegació, cerca i comunicació en el món digital)
 • C4 (Tractament de la informació escrita)
 • C5 (Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment)
 • C6 (Tractament de la informació numèrica)
 • C7 (Tractament de les dades)
 • C8 (Presentació de continguts)