Cursos disponibles

castellà +25

Espai amb material de llengua per a la prova d'accés a cicles  de grau superior


 

Aquest curs ha de servir per posar en pràctica tot allò que fem a l'aula.


COMPETIC 1

Competic 2 16-17

material i recursos per al seguiment i reforç del curs COMPETIC 3


SOCIALS Ges 1 

material de suport per al curs d'anglès de GES 1

Material de reforç de Llengua castellana GES 1

Espai d'ús intern per al professorat del CFA Anna Murià