Informació general

Picture of Administrador/a CFA Timó
QUI SOM
by Administrador/a CFA Timó - Thursday, 27 November 2014, 5:33 PM
 

El Centre de Formació d'Adults TIMÓ ofereix formació d'adults en un entorn de respecte, intercanvi i igualtat que afavoreix el procés d'aprenentatge. Oferim educació continuada d'acord amb les necessitats de cada etapa i edat, amb l'objectiu de fomentar la participació de les persones a la societat i la seva capacitat de transformar-la.

 Tots aprenem de tots

Per%20IOC%20petita.jpg

 
Picture of Administrador/a CFA Timó
QUÈ FEM: INSTRUMENTAL
by Administrador/a CFA Timó - Thursday, 8 January 2015, 4:48 PM
 

Cursos de l'etapa instrumentral

  • Instrumental II

Reforça l'aprenentatge de la lectoescriptura i els primers coneixements matemàtics. Gratuït

  • Instrumental III

Obtenció del Certificat d'estudis primaris i per adquirir o recordar els coneixements bàsics generals. Gratuït.literatura.gif

 

 
Picture of Administrador/a CFA Timó
QUÈ FEM: INFORMÀTICA
by Administrador/a CFA Timó - Thursday, 8 January 2015, 7:39 PM
 

Cursos d'informàtica

  • Informàtica inicial i resolució de dubtes i dificultats en l'ús de les noves tecnologies.
 
Picture of Administrador/a CFA Timó
QUÈ FEM: AUTOFORMACIÓ
by Administrador/a CFA Timó - Thursday, 8 January 2015, 7:40 PM
 

 Preparació a la Prova d'Accés a Grau Mitjà

 

Cursos d'autoformacióordinador.gif

  • Curs de Graduat en Educació Secundària (GES).

    L'escola d'adults Timó és centre de suport de l'IOC

  • Curs de preparació a la Prova d'Accés a Grau Superior

 
Picture of Administrador/a CFA Timó
QUÈ FEM: CATALÀ
by Administrador/a CFA Timó - Thursday, 8 January 2015, 7:41 PM
 

catalunya.gif Cursos de llengua catalana

  • Nivell bàsic (A2)

Acredita el domini bàsic de l'ús de la llengua que permet fer front a situacions de comunicació de poca complexitat, pròpies de la vida quotidiana.

  • Nivell intermedi (B2)

Acredita el domini de l'ús de la llengua que permet desenvolupar-se amb ...

Read the rest of this topic
(123 words)
 
Picture of Administrador/a CFA Timó
QUÈ FEM: ANGLÈS
by Administrador/a CFA Timó - Thursday, 8 January 2015, 7:45 PM
 

Llengua anglesa

  • Anglès oral - Nivell bàsic i intermedi. Horari de tarda.llengua_anglesa.gif