Llengua castellana

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana i s’imparteixen en tres nivells: llengua castellana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Durada: Un any acadèmic (set-juny).

Horaris: Matí – Tarda – Vespre

Organització:

  • Castellà 1:El curs consta de tres hores setmanals organitzades en dos classes d’una hora i mitja.
  • Castellà 2 i 3: El curs consta de quatre hores setmanals organitzades en dos classes de dues hores.

Recursos:

  • Castellà 1: Nuevo Avance 1. ISBN:978-84-9778-528-0 + Quadern d’exercicis 1. ISBN:978-84-9778-669-0. Editorial SGEL.
  • Castellà 2: Nuevo Avance 2. ISBN:978-84-9778-530-3 + Quadern d’exercicis 2. ISBN:978-84-9778-670-6. Editorial SGEL.
  • Castellà 3: Nuevo Avance 3. ISBN:978-84-9778-743-7 + Quadern d’exercicis 3. ISBN:978-84-9778-753-3. Editorial SGEL.