Llengua anglesa

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Durada: Un any acadèmic (set-juny).

Horaris: Matí-tarda-vespre

Organització:

  • Anglès 1 i 2: El curs consta de tres hores setmanals organitzades en dos classes d’una hora i mitja.
  • Anglès 3: El curs consta de quatre hores setmanals organitzades en dos classes de dues hores.