Accés a cicles formatius de Grau Superior

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de Grau Superior de formació professional. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

Durada: La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés a Grau Superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica. Les classes comencen al setembre, amb l’inici de l’any acadèmic, i finalitzen al mes de maig, abans de la prova d’accés.

Organització i currículum: Les classes estan organitzades de dilluns a divendres, amb 6 assignatures que sumen un total de 16 hores setmanals. De les quals, 10 h corresponen a la preparació de la part comuna i es poden cursar en horari de matí, tarda o vespre. Les 6 hores restants corresponen a assignatures de la preparació de la part específica.*

Matèries de la part comuna

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera (Anglès)
  • Matemàtiques / Història (Només per a les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics).

Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.**

Pots consultar les opcions de les matèries específiques en el següent enllaç: Opcions Matèries Específiques.

* Els horaris definitius estaran disponibles durant el període de preinscripció del 19 al 27 de juny.

**Pots cursar presencialment les assignatures de Biologia, Química, Geografia i Psicologia i la resta, online a través del IOC amb el nostre centre com a centre de suport.

Convalidacions:  Les convalidacions pertinents son les que corresponen a la prova d’accés a Grau Superior. Pots trobar tota la informació a la web del Departament  d’Ensenyament en el següent apartat: “Exempcions”. Des del nostre centre l’alumne rebrà la informació i l’orientació necessàries per fer la inscripció a la prova així com per fer les convalidacions pertinents.

Recursos:

  • Part comuna:

Llengua Catalana. Prova d’accés a Cicles formatius de FP. Grau Superior. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-0055-2.

Inglés CFGS. Parte común. Garcinuño, Laura. SD Editores. ISBN: 978-84-938017-1-17

Matemàtiques. Prova d’accés a Cicles formatius de FP. Grau Superior. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-0477-2.

Qímica. Prova d’accés a Cicles formatius de FP. Grau Superior. Àngel Fontaner. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-0007-1.

Dossiers preparats pel professorat: Matemàtiques, Geografia, Psicologia i Història.

Aula virtual: Seguiment de les classes i materials a través del Moodle de l’escola.

Promoció de curs i/o obtenció de certificació: La superació d’aquest curs no atorga cap titulació ja que es tracta d’un curs de preparació per la prova d’accés a Grau Superior. L’acreditació s’obté tant sols amb la superació de la prova que organitza el Departament d’Ensenyament. Tanmateix, un cop finalitzada la preparació amb una avaluació final d’apte, l’alumne rebrà un certificat que en funció de la nota obtinguda li atorga fins a 2 punts que se sumen a la nota final de la prova d’accés.

Pots trobar més informació sobre les proves d’accés a Grau Superior així com per fer la inscripció a la web del Departament d’Ensenyament: Formació professional. Grau Superior