Accés a cicles formatius de grau mitjà

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de Grau Mitjà de formació professional.

Durada: La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés a Grau Mitjà és de 330 hores. Les classes comencen al setembre, amb l’inici de l’any acadèmic, i finalitzen a primers de maig, abans de la prova d’accés.

Organització i currículum: Les classes estan organitzades de dilluns a divendres, amb 6 assignatures que sumen un total de 14 hores setmanals en horari de vespre *. Durant el curs s’impartiran les classes que corresponen a les matèries de la prova d’accés a Grau Mig:

  • Part comunicativa i social:

Competència en llengua catalana i en llengua castellana (Llengües – 4 h).

Competència en llengua estrangera (Anglès – 3 h).

Competència social i ciutadana (C. Socials – 2 h).

  • Part científico-tecnològica:

Competència d’interacció amb el món físic i en tecnologies (C. Naturals – 2 h).

  • Part matemàtica:

Competència matemàtica (Matemàtiques i Geometria – 3 h).

* Els horaris definitius estaran disponibles durant el període de preinscripció del 19 al 27 de juny.

Convalidacions:  Les convalidacions pertinents son les que corresponen a la prova d’accés a Grau Mig. Pots trobar tota la informació a la web del Departament  d’Ensenyament en el següent apartat: “Exempcions”. Des del nostre centre l’alumne rebrà la informació i la orientació necessàries per fer la inscripció a la prova i fer les convalidacions pertinents.

Recursos:

  • English File. Beginner. Student’s book. ISBN: 978-0-19-450154-5 + Workbook. ISBN: 978-0-19-450161-3. Oxford University Press.
  • Dossiers preparats pel professorat.

Aula virtual: Seguiment de les classes i materials a través del Moodle de l’escola.

Promoció de curs i/o obtenció de certificació: La superació d’aquest curs no atorga cap titulació ja que es tracta d’un curs de preparació per la prova d’accés a Grau Mig. Un cop finalitzada la preparació amb una avaluació final d’apte, l’alumne rebrà un certificat que en funció de la nota obtinguda li atorga fins a 2 punts que se sumen a la nota final de la prova d’accés.

Pots trobar més informació sobre les proves d’accés a Grau Mig així com per fer la inscripció a la web del Departament d’Ensenyament: Formació professional. Grau mitjà