Instal·lacions

L’Escola d’Adults Teresa Mañé comparteix instal·lacions amb l’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball) a l’edifici de “La Paperera”. La Paperera es una antiga fàbrica de paper que més tard va ser transformat en un equipament municipal.

L’escola està ubicada en una planta baixa i consta dels següents espais:

1 Despatx de direcció/secretaria.

1 Sala de professors.

7 Aules, de les quals una d’informàtica.

A de més, al vestíbul disposem d’un espai on els alumnes poden estudiar i fer ús d’equips informàtics.