Available courses

Temari

 • Tema 1. Orientació al planeta Terra i geografia política bàsica.
 • Tema 2. El relleu de la Terra.
 • Tema 3. La hidrosfera: aigua dolça i aigua salada.
 • Tema 4. El temps atmosfèric i els climes


 • Temari:
  1. Els drets humans
  2. Els nostres deures
  3. La democràcia


  Temari

  • 1- Imperialisme, Primera Guerra Mundial i Revolució Russa
  • 2- La crisi de les democràcies i la Segona Guerra Mundial
  • 3- La crisi de la restauració, la República i la Guerra Civil (1898  – 1939)
  • 4-Guerra freda i els anys de règim franquista