Cursos disponibles

Temari

 • Tema 1. Orientació al planeta Terra i geografia política bàsica.
 • Tema 2. El relleu de la Terra.
 • Tema 3. La hidrosfera: aigua dolça i aigua salada.
 • Tema 4. El temps atmosfèric i els climes


 • Temari:
  1. Els drets humans
  2. Els nostres deures
  3. La democràcia

  Temari


  • Tema 1. Societat i economia
  • Tema 2. Sector primari
  • Tema 3. Sector secundari
  • Tema 4. Sector terciari

  Temari

  • Tema 1. Població i ocupació del territori.
  • Tema 2. L’estructura de la població.
  • Tema 3. Un món amb problemes.
  • Tema 4. L’espai geogràfic i polític europeu.


  Temari

  • 1- Imperialisme, Primera Guerra Mundial i Revolució Russa
  • 2- La crisi de les democràcies i la Segona Guerra Mundial
  • 3- La crisi de la restauració, la República i la Guerra Civil (1898  – 1939)
  • 4-Guerra freda i els anys de règim franquista