Preparació de proves d’accés a cicles formatius de grau superior

El curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior ofereix la preparació per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova; la part específica, en canvi, es prepara a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

Les matèries de la part comuna són Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès i Matemàtiques.

Horaris curs 2020-21
Grup del vespre Vespres de 18 a 21:30h

Prova d’accés 2020

Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia

Informació al web del departament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Calendari

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

Prova

Part comuna: 29 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Part específica: 30 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

 

Horari de la prova a determinar

 

 

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 1 de juliol de 2020

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 3 de juliol de 2020

Prova: 6 de juliol de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

 

</br/>