Llengua catalana

Els cursos de llengua catalana van adreçats a persones alfabetitzades en la llengua materna i es distribuiran en tres nivells d’acord amb el Marc europeu de referència per a les llengües. Els tres cursos que ofereix l’escola són:

  • A1 nivell inicial (acolliment) 105 h : s’adreça a persones amb desconeixement de la llengua catalana i té com a finalitat adquirir competències i habilitats bàsiques de la llengua catalana.
  • A2 nivell bàsic 140 h: s’adreça a persones que han superat el nivell inicial i necessiten ampliar les habilitats de comprensió i expressió oral i escrita de la llengua catalana.
  • B1 nivell llindar 140 h: s’adreça a persones que han superat el nivell bàsic i necessitin desenvolupar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives de la vida quotidiana tant a nivell oral com escrit.

La superació del curs corresponent donarà accés a un certificat acreditatiu que comptarà amb el recolzament i garantia de les autoritats públiques competents en la matèria.

Horaris curs 2020-21

Enguany s’ofereix el nivell llindar amb horari de vespre, dimarts i dijous de 18 a 20h.

Per fer la matrícula cal dur:
  • Fotocòpia del DNI o passaport.
  • 1 foto de carnet.
  • Omplir el full de matrícula.