Llengua castellana

El curs de llengua castellana va adreçat a persones alfabetitzades en una llengua materna diferent a la castellana, que volen iniciar-se en l’aprenentatge d’aquesta segona llengua. Se centra en les competències de la llengua oral i incorpora objectius comunicatius de llengua escrita. S’ofereixen dos nivells d’acord amb el Marc europeu de referència per a les llengües.

  • Castellà inicial: S’adreça a persones amb un total desconeixement de la llengua castellana. Aquest curs té una durada de 105 hores.
  • Castellà bàsic: S’adreça a persones amb un mínim de coneixement de la llengua castellana. Aquest curs té una durada de 140 hores.

 

Horaris curs 2020-21
Castellà inicial Dilluns i dimecres de 15:00 a 16:30h.
Castellà bàsic Dilluns i dimecres de 16:30 a 18:30h.